Testa vad du kan om djurförsök

Djurförsök
Nästa fråga
Fråga 1/10

Hur stor andel av alla djurförsök i Sverige görs på hundar, katter eller apor?

Mindre än 10%

Mindre än 3%
Mindre än 1%
Nästa fråga
Fråga 2/10

På hur många djurslag måste man testa ett läkemedel innan det får användas av människor?

Minst ett

Minst två
Inget
Nästa fråga
Fråga 3/10

Hur stor andel av alla försöksdjur i Sverige är möss, råttor eller fiskar?

88%

17%
52%
Nästa fråga
Fråga 4/10

Vem avgör om djurförsök får används i ett forskningsprojekt i Sverige?

En forskningsledare

En djurförsöks-etisk nämnd
En veterinär
Nästa fråga
Fråga 5/10

Får man använda djurförsök i forskningen om det finns en alternativ metod?

Nej

Ja
Ja, om den alternativa metoden är för dyr
Nästa fråga
Fråga 6/10

Har användningen av råttor i djurförsök ökat under de senaste 15 åren i Sverige?

Ja, i dag används fler råttor i djurförsök

Nej, i dag används färre råttor i djurförsök
Nej, i dag används lika många råttor i djurförsök
Nästa fråga
Fråga 7/10

Testas smink på djur i Sverige?

Ja

Ja, men bara av utländska företag
Nej
Nästa fråga
Fråga 8/10

Mot vilken sjukdom har vaccin utvecklats genom djurförsök på hundar?

Röda hund

Valpsjuka
Skabb
Nästa fråga
Fråga 9/10

Vilka tre djur är vanligast vid djurförsök i Sverige?

Möss, råttor och fiskar

Katter, hundar och apor
Möss, grisar och får
Nästa fråga
Fråga 10/10

Har användningen av möss i djurförsök ökat under de senaste 15 åren i Sverige?

Ja, i dag används fler möss i djurförsök

Nej, i dag används färre möss i djurförsök
Nej, i dag används lika många möss i djurförsök
Nästa fråga
Ditt resultat

Du hade rätt av 10 frågor

Gör testet igen
Dela gärna testet på sociala medier.