Testa vad du kan om djurförsök

Djurförsök
Nästa fråga
Fråga 1/10

Hur stor andel av alla djurförsök i Sverige görs på hundar, katter eller apor?

Mindre än 10%

Mindre än 3%
Mindre än 1%
Nästa fråga
Fråga 2/10

På hur många djurslag måste man testa ett läkemedel innan det får användas av människor?

Minst ett

Minst två
Inget
Nästa fråga
Fråga 3/10

Hur stor andel av alla försöksdjur i Sverige är möss?

75%

92%
52%
Nästa fråga
Fråga 4/10

Vem avgör om djurförsök får användas i ett forskningsprojekt i Sverige?

En forskningsledare

En djurförsöksetisk nämnd
En veterinär
Nästa fråga
Fråga 5/10

Får man använda djurförsök i forskningen om det finns en alternativ metod?

Nej

Ja
Ja, om den alternativa metoden är för dyr
Nästa fråga
Fråga 6/10

Det finns en europeisk och en svensk definition av vad som är försöksdjur. Vilken definition omfattar flest djur?

Den europeiska

Den svenska
De är ganska lika
Nästa fråga
Fråga 7/10

Testas smink på djur i Sverige?

Ja

Ja, men bara av utländska företag
Nej
Nästa fråga
Fråga 8/10

Mot vilken sjukdom har vaccin utvecklats genom djurförsök på hundar?

Röda hund

Valpsjuka
Skabb
Nästa fråga
Fråga 9/10

Vilka tre djur är vanligast vid djurförsök i Sverige?

Möss, råttor och fiskar

Katter, hundar och apor
Möss, grisar och får
Nästa fråga
Fråga 10/10

Hur har antalet försöksdjur enligt EU:s definition förändrats under de senaste 20 åren?

Antalet har varit relativt konstant

Antalet har gått ner
Antalet har gått upp
Nästa fråga
Ditt resultat

Du hade rätt av 10 frågor

Gör testet igen
Dela gärna testet på sociala medier.