Testa vad du kan om djurförsök
Djurförsök
Nästa fråga
Fråga 1/10

Testas smink på djur i Sverige?
Nästa fråga
Fråga 2/10

Vilka tre djur är vanligast vid djurförsök i Sverige?
Nästa fråga
Fråga 3/10

Hur stor andel av alla försöksdjur i Sverige är möss?
Nästa fråga
Fråga 4/10

Mot vilken sjukdom har vaccin utvecklats genom djurförsök på hundar?
Nästa fråga
Fråga 5/10

Vem avgör om djurförsök får användas i ett forskningsprojekt i Sverige?
Nästa fråga
Fråga 6/10

Får man använda djurförsök i forskningen om det finns en alternativ metod?
Nästa fråga
Fråga 7/10

Hur stor andel av alla djurförsök i Sverige görs på hundar, katter eller apor?
Nästa fråga
Fråga 8/10

Det finns en europeisk och en svensk definition av vad som är försöksdjur. Vilken definition omfattar flest djur?
Nästa fråga
Fråga 9/10

Hur har antalet försöksdjur enligt EU:s definition förändrats under de senaste decennierna?
Nästa fråga
Fråga 10/10

På hur många djurslag måste man testa ett läkemedel innan det får användas av människor?
Nästa fråga
Ditt resultat

Du hade rätt av 10 frågor

Gör testet igen
Dela gärna testet på sociala medier.