Testa vad du kan om djurförsök
Djurförsök
Nästa fråga
Fråga 1/10

Vem avgör om djurförsök får användas i ett forskningsprojekt i Sverige?
Nästa fråga
Fråga 2/10

Det finns en europeisk och en svensk definition av vad som är försöksdjur. Vilken definition omfattar flest djur?
Nästa fråga
Fråga 3/10

Mot vilken sjukdom har vaccin utvecklats genom djurförsök på hundar?
Nästa fråga
Fråga 4/10

Hur har antalet försöksdjur enligt EU:s definition förändrats under de senaste decennierna?
Nästa fråga
Fråga 5/10

Får man använda djurförsök i forskningen om det finns en alternativ metod?
Nästa fråga
Fråga 6/10

Hur stor andel av alla djurförsök i Sverige görs på hundar, katter eller apor?
Nästa fråga
Fråga 7/10

Vilka tre djur är vanligast vid djurförsök i Sverige?
Nästa fråga
Fråga 8/10

På hur många djurslag måste man testa ett läkemedel innan det får användas av människor?
Nästa fråga
Fråga 9/10

Hur stor andel av alla försöksdjur i Sverige är möss?
Nästa fråga
Fråga 10/10

Testas smink på djur i Sverige?
Nästa fråga
Ditt resultat

Du hade rätt av 10 frågor

Gör testet igen
Dela gärna testet på sociala medier.