Delningar
Senast uppdaterad 2015-02-02

Vem ansvarar för att djurförsök utförs i enlighet med det etiska tillståndet?

Djurförsök måste ske enligt gällande regler. Den myndighet som ansvarar för frågor kring djurförsök och reglerna kring detta är Jordbruksverket. En föreståndare som Jordbruksverket godkänt övervakar att försöken genomförs enligt gällande bestämmelser. Om minsta oklarhet råder om hur djuren mår bedöms de av veterinär.

Tycker du att den här texten var hjälpsam och besvarade din fråga?