Delningar
Senast uppdaterad 2019-05-15

Utförs försök på apor i Sverige?

Ja, apor används till försök i Sverige, men i ett mycket begränsat antal och bara när det inte finns något annat alternativ. Forskning med apor sker i Sverige på Karolinska Institutet. Det gäller bland annat i forskning om hjärnans sjukdomar och forskning om mot hiv/aids, eftersom endast apor och människor är mottagliga för hiv-virus. Det finns också krav från svenska och internationella läkemedelsmyndigheter att vissa läkemedel måste testas på apor innan de kan ges till människor. Två sorters makaker: krabbmakaker och rhesusapor används i dessa försök.
Det är förbjudet i Sverige och EU att utföra djurförsök med människoapor – till exempel schimpanser. Detta är inte heller något som förekommer i Sverige, annat än som rena beteendestudier i djurparker.

Läs mer om forskning med apor på Karolinska Institutet.

Tycker du att den här texten var hjälpsam och besvarade din fråga?