Iinformation om djurförsök i forskningen från svenska universitet och Vetenskapsrådet.
Med syfte att sprida kunskap om djurförsök i Sverige.
Mus från djurhuset. Foto: Karin Nordin
Debatt

Lidande för djur eller människor? 

Det är oetiskt att inte göra djurförsök, för utan dem hade vi inga läkemedel. Så resonerar forskaren. Djur kan känna smärta och lidande och det är därför inte rätt att använda dem i försök, menar de som företräder djurens intressen. Forskaren, veterinären och myndigheten — så svarar de på djurrättsorganisationens påståenden. 

Artiklar om regler och etik

Försöksdjur mår bättre i miljöberikade burar

Runt millennieskiftet var det en forskningsboom om välfärden hos försöksdjur. Studierna har gjort att djuren fått det mycket bättre i burarna och det gett har gett mer tillförlitliga resultat. Det pågår fortfarande mycket forskning.

Katt

Aktivister reagerade mot kattförsök

Användningen av katter i djurförsök väcker starka känslor. Det märktes i somras då djurrättsaktivister höll aktioner riktade mot kattförsök vid Lunds universitet. Från universitetets sida gjorde man allt man kunde för att möta kritiken med öppenhet.

Alternativa metoder forskas fram för att allergitesta kosmetika..

Biosensor komplement till försöksdjur

En biosensor som rapporterar inifrån levande celler kan ersätta tiotusentals av de försöksdjur som idag används för att upptäcka biverkningar hos nya läkemedel.

Senast uppdaterad:2014-05-12

Om Djurförsök.info

Webbplatsen Djurförsök.info är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och åtta svenska universitet.

I Sverige bedrivs forskning med djurförsök. Djurförsök får bara användas om man inte kan få fram relevanta forskningsresultat med andra metoder. Samtidigt måste nya läkemedel enligt lag testas på djur innan de prövas på människor.

Djurförsök.info sätter forskningen i sitt sammanhang och beskriver vilka lagar som finns för att djur inte ska utsättas för onödigt lidande.

Syftet är att:
- Ge relevant och saklig information om forskning med djur
- Berätta om när djurförsök behövs
- Lyfta de etiska frågorna   
- Berätta om arbetet med att utveckla alternativa metoder   
- Visa hur forskare arbetar för att djuren ska må bra  
- Stimulera till diskussion

Läs mer om oss.

Forskning med djurförsök
från forskning.se

Puff till testet

Djurförsök.info är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och åtta svenska universitet
Ansvarig utgivare: Mats Ulfendahl, huvudsekreterare ämnesrådet för medicin och hälsa, Vetenskapsrådet
Kontakt: Skicka e-post till redaktionen