Varför djurförsök?

Djurförsök

För samhället och miljön

Djurförsök handlar om mer än försök på råttor och möss i medicinskt syfte. Även studier av vilda djur klassas som djurförsök och behöver prövas etiskt.

Provfiske i vattendrag, sjöar och kustområden handlar om att beskriva hur fisksamhället i de undersökta områdena är sammansatt. Det gäller antalet arter och relativ förekomst av arter i antal och eller vikt. Fisket sker med standardiserade metoder anpassade till de olika miljöerna. Eftersom syftet är forskning så klassas provfiske som djurförsök och måste därför prövas av de djurförsöksetiska nämnderna.

– Fiskevårdsföreningar och turistnäringar har intresse av detta för att de vill se vissa fiskarter i sjöarna, säger Mats Sjöquist vid Nationellt centrum för djurvälfärd.

Vilda djur med sändare
Liknande undersökningar finns för andra vilda djur. Länsstyrelser ser exempelvis till att varg, björn och lodjur utrustas med sändare. Det finns flera syften med detta.

– Det här är djurförsök även om det i många fall egentligen handlar mer om länsstyrelsernas förvaltning än om forskning.

Mats Sjöquist ger exempel på studier som handlar om att prova ut fällor för vildsvin. När detta görs för att öka kunskapen om fällorna är det djurförsök, men när fällorna börjar användas i jaktsammanhang är det inte längre det.

– Forskning på vilda djur syftar ofta till att skydda vilda hotade arter.

Kunskap om miljö

För att skydda vilda, hotade arter behövs det forskning. På så sätt kan vi få mer kunskap om hur djuren lever och hur olika miljöfaktorer påverkar dem.

Tycker du att den här texten var hjälpsam och besvarade din fråga?