Varför djurförsök?
Djurförsök

Förhållningssätt

Hur kan man förhålla sig?

Att ta ställning till djurförsök är inte enkelt. Vilka moraliska skillnader finns det mellan människor och djur? Vilka rättigheter har djuren? För att kunna besvara sådana svåra frågor kan det behövas etisk vägledning.

Genom tiderna har människans förhållande till djuren varit en viktig fråga bland tänkare och filosofer. Utifrån de filosofiska skolorna går det att urskilja fem olika etiska förhållningssätt: Pliktetik, Rättighetsetik, Nyttoetik, Kontraktsetik samt Respekt för naturen.

Hur förhåller du dig till djurförsök? Klicka här eller på bilden nedan för att läsa mer om de etiska förhållningssätten.

 Texter: Karl-Johan Börjesson. Produktion: Karin Nordin.

Här kan du ta del av informationen i bildspelet om förhållningssätt i ett alternativt format med enbart text.

Hur har man tänkt genom historien?

Antiken

Människans förhållande till djuren har varit komplicerat genom historien. Redan under Antiken fanns förespråkare för djurens rättigheter.

Pythagoras, som annars mest är känd som matematiker, predikade för sina lärljungar att behandla djuren med respekt. Han var själv vegetarian och trodde att själen kunde överföras från människa till djur efter döden.

Antik till 1200-tal

Aristoteles (384-322 f kr) är kanske den person som har haft störst inflytande på människans syn på djuren.

Han menade att naturen är en hierarki där de mindre begåvade existerar till förmån för dem som är mer begåvade. Människan är högst upp i rangordningen och skiljs ut från djuren genom hennes förnuft.

Detta synsätt överfördes på 1200-talet till kristendomen av teologen Thomas av Aquino som ansåg att det är tack vare förnuftet som människan kan skilja mellan gott och ont.

1600-1700-tal

På 1600-talet ökade vetenskapsmännens makt och djurförsök blev allt mer populärt.

De fick stöd av filosofen René Descartes som menade att djuren är själlösa maskiner som varken känner lidande eller smärta.

I slutet av 1700-talet fick denna inställning motstånd då den brittiska filosofen Jeremy Bentham ifrågasatte antagandet att djuren inte kan lida eller känna smärta. Han blev nyttoetikens grundare och har spelat en viktig roll för djurrättsrörelsens framväxt.

”Frågan är inte om de kan tänka. Inte heller om de kan tala. Frågan är om de kan lida.”
Jeremy Bentham, 1789

1800-tal

På 1800-talet grundades de första djurskyddsföreningarna i Storbritannien.

Charles Darwin komplicerade människans förhållande till djuren ytterligare när han 1859 presenterade sin utvecklingslära. Teorierna visade det nära släktskapsbandet mellan människor och djur och ifrågasatte på det sättet mänsklighetens moraliska överlägsenhet.

Modern tid

Under 1900-talet har filosoferna Peter Singer och Tom Regan varit tongivande i djurrättsdebatten, men de har haft skilda utgångspunkter.

Nyttoetikern Singer anser att djur har samma rätt som människan att få sina intressen tillgodosedda. Han menar att människor är artpartiska när de säger att ett människoliv är mer värt än ett djurliv.

Rättighetsetikern Regan utgår istället från att djuren har vissa okränkbara rättigheter. Han anser att ingen, varken människa eller djur, någonsin ska behandlas som om hon vore enbart en behållare.

Vilken typ är du?

Hos Animal Ethics Dilemma kan du göra ett test där du svarar på frågor kring några etiska dilemman. Din profil räknas sedan ut och du kan se vilket etiskt förhållningssätt som ligger närmast dig.

Testa dig själv.

 

Tycker du att den här texten var hjälpsam och besvarade din fråga?