Vad är djurförsök?
Djurförsök
Här kan du läsa om djurförsök. Hur djuren tas om hand, vilka djur som används och vilka som utför djurförsök.

Djurförsök i historien

Människan har forskat på djur i hundratals år. Pavlovs hundar och rymdhunden Laika är välkända exempel. Idag står jakten på alternativa metoder högt på dagordningen.

Människan har försökt förstå livets hemligheter genom att titta på djuren i hundratals år. Men det var först under 1700-talet, när forskarna började experimentera på allvar, som djur blev en vanlig del av laboratorieutrustningen.

Några av dem har blivit berömda som symboler för viktiga principer. Till exempel de grodor vars ben italienaren Luigi Galvani på 1790-talet använde för att visa att kroppens muskler reagerade på elektriska impulser. Eller Pavlovs hundar som dreglade när han ringde i klockan samtidigt som det var matdags, och visade hur reflexer kunde tränas in.

Försöksdjur i rymden

Några av försöksdjuren har till och med blivit kända namn. Till exempel den sovjetiska rymdhunden Laika, som färdades ombord på Sputnik 2 1957. Eller de amerikanska apor som röjde vägen för de första astronauterna. Schimpansen Enos gjorde två varv runt jorden 1961, plockades upp ur havet efter landning och lär ha rusat omkring på räddningsfartygets däck och entusiastiskt skakat hand med besättningen. Sant eller inte, Enos flygning visade att det var ofarligt för John Glenn att tre månader senare flyga i en bana runt jorden som första människa.

Men de allra flesta djur som använts i vetenskapligt syfte är helt anonyma. Oräkneliga är de möss, kaniner, råttor, marsvin, hundar, katter och andra smådjur som genom åren framlevt sina korta liv i laboratoriernas djuravdelningar.

Önskan att minska djurförsöken

Idag finns en stark önskan att minska de miljontals djurförsök som görs varje år. Dels finns det ett politiskt tryck. Många frågar sig om djurförsök alltid är etiskt försvarbara. Men inte minst forskarna själva driver på för att hitta nya sätt att arbeta för att man inte ska behöva använda fler djur än nödvändigt. Ingen forskare vill utsätta djur för lidande i onödan, och ett viktigt skäl är dessutom att djurförsök ofta både är dyra och tidskrävande.

”Knockout-mus” en av favoriterna

Möss och råttor har länge varit forskarnas favoriter i djurvärlden, och de är fortfarande populära. Särskilt vanligt har det blivit att använda så kallade ”knockout-möss”. Knockoutteknik innebär att någon av musens gener stängs av. På det viset går det att se vad just den genen har för inverkan på djurets utveckling och hälsa.

Fisk, flugor och maskar allt vanligare

Men det blir allt vanligare att man börjar arbeta med mindre och enklare djur. Bananflugan är ett klassiskt försöksdjur inom genforskningen sedan början av 1900-talet. Rundmasken C. Elegans har kommit starkt under senare år. Och idag är fiskar av olika slag vanligare som laboratoriedjur.

Tycker du att den här texten var hjälpsam och besvarade din fråga?

Relaterad läsning