Vad är djurförsök?
Djurförsök
Här kan du läsa om djurförsök. Hur djuren tas om hand, vilka djur som används och vilka som utför djurförsök.

Definitioner

Skillnader mellan Sverige och EU

I den svenska definitionen av försöksdjur räknas många fler djur in i begreppet än i den europeiska definitionen. Det leder till olika siffror och det är viktigt att komma ihåg när man jämför den svenska statistiken med andra länders eller EU:s statistik.

Enligt svensk definition av försöksdjur finns årlig statistik för Sverige samlad sedan 1982 och enligt både svensk och europeisk definition sedan 1990.

Svensk definition

Svensk definition baseras på syfte, det vill säga vad djuret ska användas till. Den svenska definitionen av djurförsök och försöksdjur står i djurskyddslagen.

Försöksdjur betyder att det är djur som används i djurförsök eller djur som föds upp, förvaras eller tillhandahålls för att användas i djurförsök.

Med djurförsök menar man användning av djur för:

  • Vetenskaplig forskning
  • Sjukdomsdiagnos
  • Utveckling och framställning av läkemedel eller kemiska produkter
  • Undervisning, om användningen innebär att djuret avlivas, utsätts för operativt ingrepp, injektion eller blodavtappning eller om djuret riskerar att lida
  • Andra jämförliga ändamål

Med djurförsök avses också framställning av djur med förändrad arvsmassa, där till exempel gentekniska metoder används.

Två bruna möss i en genomskinlig plastbalja som även innehåller spån.

Möss är vanliga i försök som handlar om att förändra arvsmassan. Bild från Göteborgs universitet. Foto Amiforma.

Europeisk definition

Europeisk definition baseras på frågan om ingrepp.

Den europeiska definitionen står i Europarådskonventionen och utgår istället ifrån att om djuret utsätts för ett ingrepp, först då är det ett försöksdjur.

Detta betyder att den europeiska modellen inte räknar med djur som utan föregående ingrepp avlivas för att man ska få tillgång till organ, vävnader eller celler. Djur som används i beteendestudier, utan föregående ingrepp, räknas inte heller som försöksdjur.

Vad är ett försöksdjur?

I både den svenska och europeiska statistiken räknas ryggradsdjur och bläckfiskar som försöksdjur.

Till ryggradsdjur räknas i Sverige däggdjur, fåglar, kräldjur, groddjur, fiskar och rundmunnar. Rundmunnar som innefattar nejonögon och pirålar, räknas inte in enligt den europeiska definitionen av ryggradsdjur.

Övriga djurgrupper räknas inte som försöksdjur och användning av dem kräver därför inte etisk prövning.

Provfiske

Från och med 2003 räknas fisk som fångas genom provfiske som försöksdjur. Provfiske sker för att undersöka fiskbestånden i våra vattendrag. Läs mer om provfiske.

Djurförsök i Storbritannien

Besök den brittiska webbplatsen Understanding Animal Research för mer information. På webbplatsen Lab animal tour kan du besöka fyra olika laboratorier, se hur miljöerna ser ut och följa arbetet.

 

Tycker du att den här texten var hjälpsam och besvarade din fråga?

Relaterad läsning