Delningar
Senast uppdaterad 2019-10-06

Textformat: Antal ärenden i de djurförsöksetiska nämnderna

2014

Inkomna ärenden: 1 191
Godkända ärenden: 867
Godkända ärenden med villkor: 284
Avslagna ärenden: 22
Ärenden med reservation: 137

2015

Inkomna ärenden: 1 095
Godkända ärenden: 800
Godkända ärenden med villkor: 255
Avslagna ärenden: 26
Ärenden med reservation: 122

2016

Inkomna ärenden: 749
Godkända ärenden: 600
Godkända ärenden med villkor: 142
Avslagna ärenden: 7
Ärenden med reservation: 106

Mer information om hur de djurförsöksetiska nämnderna arbetar.

Tycker du att den här texten var hjälpsam och besvarade din fråga?