Delningar
Senast uppdaterad 2019-09-22

Textformat: Så går knockout­metoden till

Transgen teknik är ett sätt att förändra genuppsättningen hos ett djur. Med knock-out tar man bort en gen. Det går också att tillföra en gen. Tekniken är mycket vanlig inom djurförsöksverksamhet. Med hjälp av den går det att ta reda på vilken betydelse en viss gen har för sjukdom och hälsa.

Du kan också ta del av informationen nedan i ett bildspel.

Så här går det till att skapa en knockoutmus:

  1. De gener som ska förändras sätts till en odling av stamceller. Cellerna öppnas med en elektrisk puls och de förändrade generna förs in i en del av cellernas arvsmassa.
  2. Cellerna som nu har förändrade gener sprutas in i ett befruktat musägg, ett mycket tidigt embryo som kallas blastocyst. När cellerna blandas med embryots celler bildas ett slags mosaik av celler.
  3. Blastocysten förs in i en mushona, en surrogatmamma. Hon föder ungar som har en blandning av normala och genförändrade celler.
  4. Ungarna har fläckig päls. Det beror på att cellerna i blastocysten bar anlag för gul färg medan de förändrade cellerna, förutom den genetiska förändringen, bar anlag för mörk päls.
  5. Mössen korsas med normala möss och man hoppas att den förändrade genen ska finnas i en könscell så att den ärvs till näst generation.
  6. Det ger upphov till både normala möss och möss som bär på det förändrade anlaget i enkel uppsättning.
  7. Mössen som bär på genförändringen korsas med varandra.
  8. Ungefär en fjärdedel av ungarna blir knockoutmöss. De får den förändrade genen i dubbel upplaga, alltså både från mor och far.

 

Om du var forskare, vad skulle du studera? Här är några möjligheter:

Cancer

Mer kunskap om vilka gener som är involverade i cancer ökar möjligheterna att förhindra eller bota sjukdomen. Genom att slå ut genen Grm5 är risken större att musen utvecklar melanom. Djur med denna knock-out kan användas för att forska om behandling av melanom.

Fetma

Utan mättnadshormonet leptin kan människor blir överviktiga. Genom att knocka ob-genen (obesitas är latin för övervikt) i möss har man fått fram djur som inte bildar så mycket leptin och därför lätt blir feta. Dessa djur kan användas för att forska mer om fetma och behandlingar mot sjukdomen.

Rörelseapparaten

Genen EphA4 är viktig för att möss ska kunna röra sig på ett normalt sätt. Genom att knocka EphA4 har forskare visat att rörelsemönstret förändras och att musen börjar röra sig som en känguru. Kunskapen är viktig för att förstå rörelseapparaten och sjukdomar som involverar den, till exempel förlamning.

 

Tycker du att den här texten var hjälpsam och besvarade din fråga?