Länkar

Länkar till svenska och internationella myndigheter, organisationer, företag med flera som på olika sätt arbetar med försöksdjursfrågor.

Svenska länkar

Jordbruksverket

Läkemedelsverket

Codex – Regler och riktlinjer för forskning

Expertgruppen för försöksdjursvetenskap

Vetenskapsrådet

FORMAS – Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggand

SSF – Stiftelsen för strategisk forskning

Landsbygdsdepartementet – Läs om svenskt djurskydd

Forskning.se – Forskning i Sverige

Universitetsdjursjukhuset – Sveriges lantbruksuniversitet

Smittskyddsinstitutet

SVA – Statens veterinärmedicinska anstalt

AstraZenecas webbplats om djurförsök

Djurskyddet Sverige

Djurens rätt

Djurrättsalliansen

Forska utan djurförsök

SWECOPA, Den svenska plattformen för 3R-alternativ till djurförsök ligger sedan 2012 på is, läs mer på Forska utan djurförsöks hemsida

Sällskapet för veterinärmedicinsk forskning

Reumatikerförbundet

Cancerfonden

Svenska Diabetesförbundet

Handikappförbunden HSO

Internationella länkar

AMP
Americans for Medical Progress

Animalresearch.info
AnimalResearch.info is an international collaboration of scientists and researchers who provide and edit the content.

ECVAM
The European Centre for the Validation of Alternative Methods 

FBR
The Foundation for Biomedical Research, USA.

NC3Rs
The National Centre for the Replacement, Refinement and Reductions of animals in Research, UK

Pro-Test
Standing up for science

Speaking of Research
Campus-oriented blog and information resources about animal research.

Understanding animal research
Understanding Animal Research engages in the UK public debate about the use of animals in medical research.

Branschorganisationer

AALAS
American Association for Laboratory Animal Science

ANZCCART
Australian and New Zealand Council for the Care of Animals in Research and Testing

CCAC
Canadian Council on Animal Care
  
ECOPA
European Consensus Platform for Alternatives 

FELASA
Federation of European Laboratory Animal Science Associations
  
ICLAS
International Council for Laboratory Animal Science 

ILAR
Institute for Laboratory Animal Resourses
  
Scand-LAS
Scandinavian Society for Laboratory Animal Science 
  
UFAW
Universities Federation for Animal Welfare

EFPIA
The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations

Databaser

Altweb
Alternatives to Animal Testing
  
NORINA
The Norwegian Reference Centre for Laboratory Animal Science & Alternatives

Senast uppdaterad: 2012-04-13

Tycker du att den här texten var hjälpsam och besvarade din fråga?