Länkar

Länkar till svenska och internationella myndigheter, organisationer, företag med flera som på olika sätt arbetar med försöksdjursfrågor.

Svenska länkar

3R-center, Jordbruksverket

Cancerfonden

Codex
Regler och riktlinjer för forskning

Djurens rätt

Djurrättsalliansen

Djurskyddet Sverige

Enheten för djur och livsmedel, Avdelningen för näringsliv och villkor, Näringsdepartementet
Om svenskt djurskydd

Expertgruppen för försöksdjursvetenskap, Vetenskapsrådet

Folkhälsomyndigheten
Om smittskydd

FORMAS
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggnad

Forska utan djurförsök

Forskning.se
Forskning i Sverige

Funktionsrätt Sverige

Jordbruksverket

Läkemedelsverket

REACH, Kemikalieinspektionen

Reumatikerförbundet

SVA
Statens veterinärmedicinska anstalt

SSF
Stiftelsen för strategisk forskning

Svenska Diabetesförbundet

Sällskapet för veterinärmedicinsk forskning

Universitetsdjursjukhuset
Sveriges lantbruksuniversitet

Vetenskapsrådet

Internationella länkar

AMP
Americans for Medical Progress

Animalresearch.info
AnimalResearch.info is an international collaboration of scientists and researchers who provide and edit the content.

Danmarks 3R-centrum

EURL ECVAM
European Union Reference Laboratory for alternatives to animal testing

FBR
The Foundation for Biomedical Research, USA.

Laboratory Animal Tours, UK

NC3Rs
The National Centre for the Replacement, Refinement and Reductions of animals in Research, UK

Norecopa 
Norecopa is Norway’s national platform for promoting Replacement, Reduction and Refinement in the connection of animal experiments.

Pro-Test
Standing up for science

Speaking of Research
International advocacy group for animal research in medical and veterinary science.

Understanding animal research
Understanding Animal Research engages in the UK public debate about the use of animals in medical research.

Bransch­organisationer

AALAS
American Association for Laboratory Animal Science

ANZCCART
Australian and New Zealand Council for the Care of Animals in Research and Testing

CCAC
Canadian Council on Animal Care
  
ECOPA
European Consensus Platform for Alternatives 

FELASA
Federation of European Laboratory Animal Science Associations
  
ICLAS
International Council for Laboratory Animal Science 

ILAR
Institute for Laboratory Animal Resourses
  
Scand-LAS
Scandinavian Society for Laboratory Animal Science 
  
UFAW
Universities Federation for Animal Welfare

EFPIA
The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations

Databaser

Altweb
Alternatives to Animal Testing
  
NORINA
The Norwegian Reference Centre for Laboratory Animal Science & Alternatives

Senast uppdaterad: 2018-12-30

Tycker du att den här texten var hjälpsam och besvarade din fråga?