Delningar
Senast uppdaterad 2014-12-16

Vilka regler gäller för djurförsök?

Djurförsök är en verksamhet som är strikt reglerad och som lyder under svenska lagar och EU-lagar om djurskydd. Djurförsök får bara användas när det inte finns några alternativa metoder.

För att få utföra djurförsök i Sverige måste man först ansöka om tillstånd hos en djurförsöksetisk nämnd, som gör en etisk prövning av försöket. I den etiska prövningen väger nämnden nyttan av forskningen mot det eventuella lidande som djuren kan utsättas för i försöket. Ordföranden och vice ordföranden i nämnden är jurister. Av de tolv övriga ledamöterna i nämnden är ena hälften forskare, försöksdjurstekniker eller försöksdjurspersonal, medan den andra hälften består av lekmän. Några av dessa lekmän kommer från djurskyddsorganisationer.

Tycker du att den här texten var hjälpsam och besvarade din fråga?