Delningar
Senast uppdaterad 2014-12-16

Varför försöker man inte minimera antalet djurförsök?

Forskarna arbetar ständigt med att utveckla nya metoder för att hitta alternativ till djurförsök. Forskarna kan till exempel få anslag från Vetenskapsrådet för att forska kring ”alternativa metoder till djurförsök”. Finns det ett alternativ till att använda djurförsök väljer forskarna detta för att minimera antalet djur men även eftersom djurförsök är dyra, tidskrävande och komplicerade att genomföra.

Tycker du att den här texten var hjälpsam och besvarade din fråga?