Delningar
Senast uppdaterad 2019-08-08

Katt

Kattens hjärna är väl utforskad och katten har därför använts för forskning om hur olika delar av hjärnan samverkar och hur kopplingar mellan hjärna och kroppsfunktioner ser ut.

En stor del av djurförsöken på katt är till för att utveckla vacciner eller läkemedel till katt.

I forskning för att skapa förståelse för hur hjärnan styr rörelser och hur olika sjukdomar drabbar detta system förekommer ofta katt som försöksdjur. Målet kan vara att hjälpa människor med sjukdomar som stroke och Parkinsons sjukdom. Anledningen till att just katt använts i sådana försök är att den kunskap som finns idag om nervsystemets funktion till mycket stor del baseras på försök på katt som forskare tidigare genomfört i Sverige och andra länder. Det går då att bygga på tidigare kunskap och antalet djurförsök kan därigenom begränsas avsevärt.

Vanligtvis används så kallad europeisk korthårig katt, det vill säga bondkatt.

Alla katter som ska användas i laboratorieförsök ska vara uppfödda för forskningsändamål av särskilda, godkända uppfödare. Detta kallas destinationsuppfödning. Katterna ska hanteras och hållas i lokaler som är godkända ur djurskyddssynpunkt och det ska enligt lagen finnas en föreståndare som har ansvaret för dem. Försök på vildfångade eller upphittade katter förekommer inte.

Vit och grå katt på ett plastgolv.

Katt. Bild från Göteborgs universitet.

Tycker du att den här texten var hjälpsam och besvarade din fråga?