Delningar
Senast uppdaterad 2019-08-08

Apa

Det är i ett fåtal fall nödvändigt att använda apor i djurförsök. De används på grund av sin stora likhet med människan, med det sker bara när alternativa metoder eller andra djurarter inte kan användas.

Huvudsakligen ingår apor i forskning för att få fram vaccin mot virus som till exempel hiv, samt inom forskning om hjärnans sjukdomar.

Apor är centrala för forskning kring hiv/aids. Det beror på att det bara är människor och vissa apor som blir sjuka av hiv-viruset. Andra djurslag är inte mottagliga för hivinfektion och kan därför inte användas för forskning kring till exempel vaccin mot hiv.

Hjärnan och resten av nervsystemet är mycket väl utvecklat hos apor. Djuren kan därför användas om man behöver forska om till exempel psykiska sjukdomar eller beteenden som liknar människors.

Apa sitter högt upp i ett rum med träd och plastlådor upphängda för att klättra på.

Apa. Bild från Karolinska Institutet.

Tycker du att den här texten var hjälpsam och besvarade din fråga?