Iinformation om djurförsök i forskningen från svenska universitet och Vetenskapsrådet.
Med syfte att sprida kunskap om djurförsök i Sverige.

Om djurförsök.info

Välkommen till djurförsök.info, en gemensam webbplats för universiteten i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Uppsala och Umeå, Karolinska Institutet, Sveriges lantbruksuniversitet samt Vetenskapsrådet.
Vacciner, värktabletter, insulin för diabetiker, möjligheten att transplantera organ, behandling mot barncancer, astma och högt blodtryck. Alla dessa medicinska framsteg är möjliga tack vare forskning där djurförsök ingår. Nyttan av djurförsök i medicinsk forskning är en bra startpunkt för diskussionen kring djurförsök.

Djurförsök.info sätter forskningen i sitt sammanhang och förklarar när och varför djurförsök behövs.

På så sätt vill vi bidra till att ge en nyanserad bild av djurförsökens betydelse för medicinsk forskning och för samhället.

Syftet med webbplatsen är att:

  • Ge relevant och saklig information om forskning där djurförsök ingår
  • Berätta om nyttan av djurförsök
  • Lyfta de etiska frågorna
  • Berätta om vårt arbete med att utveckla alternativa metoder
  • Visa hur vi arbetar för att djuren ska må så bra som möjligt
  • Stimulera till diskussion

Djurförsök är en viktig samtids- och framtidsfråga för medicinsk forskning. De är en nödvändig förutsättning för att bedriva medicinsk forskning som gynnar människors och djurs hälsa. Det finns idag inga alternativ som helt kan ersätta djurförsök.

Försök på levande djur är inte alltid nödvändiga. För en del steg i forskningen kan man få användbara resultat från till exempel datormodeller och cellodlingar.

Men djurförsök kommer att fortsätta vara en viktig komponent av forskningen om vi ska hitta lösningar på hälsoproblem som cancer, hjärt-kärlsjukdomar, demenssjukdom, aids, multipel skleros och malaria.

Djurförsök är strikt kontrollerade och tillåts endast efter etikgranskning och bara i de fall där det inte finns andra metoder. Detta synsätt stödjer vi till fullo.
 
Djurförsök.info handlar inte om andra frågor, som jakt eller djurtransporter inom jordbruket.

Djurförsök.info är också tänkt som ett hjälpmedel i undervisningen. Det finns även ett tryckt skolmaterial i form av en lärarhandledning och ett informationsblad som vänder sig till eleverna. Här hittar man information om webbplatsen och ett kunskapstest, men också diskussionsfrågor och lästips. Du kan ladda hem dem under fliken För skolan.

Senast uppdaterad: 2012-09-26

Varför en webbplats om forskning och djurförsök?


För att förstå viktiga biologiska processer och ta fram nya och bättre behandlingar behöver vi medicinsk och naturvetenskaplig forskning. I den forskningen ingår djurförsök som en viktig del. Många har åsikter om djurförsök men kunskapen om vad djurförsök egentligen innebär eller hur de regleras varierar mycket. Här har vi som arbetar med forskning och forskningsfrågor ett ansvar att informera. Därför finns djurförsök.info.
 
Djurförsök i forskningen är en viktig etisk fråga som bör debatteras — oavsett om man är för eller emot så kommer vi längre i debatten om alla har tillgång till relevant information. För att alla som vill veta mer om djurförsök inom forskningen lätt ska kunna hitta tydlig och saklig information finns djurförsök.info.

Det handlar inte om att förespråka mer och fler djurförsök. Det handlar om att berätta om den forskning som kräver djurförsök och varför den gör det. Lika viktigt är att visa hur vi arbetar för att ersätta, förfina och minska antalet djurförsök.

Lämna gärna synpunkter på webbplatsen så att vi kan göra djurförsök.info ännu bättre.

Mats Ulfendahl, ansvarig utgivare för djurförsök.info och huvudsekreterare för medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet.

Läs programförklaringen för djurförsök.info.

Djurförsök.info är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och åtta svenska universitet
Ansvarig utgivare: Mats Ulfendahl, huvudsekreterare ämnesrådet för medicin och hälsa, Vetenskapsrådet
Kontakt: Skicka e-post till redaktionen