Iinformation om djurförsök i forskningen från svenska universitet och Vetenskapsrådet.
Med syfte att sprida kunskap om djurförsök i Sverige.
  Fler nyheter inom alternativa metoder
Senast uppdaterad: 2014-08-12

Om djurförsök.info

Webbplatsen Djurförsök.info är ett samarbetsprojekt mellan universiteten i Umeå, Uppsala, Linköping, Göteborg, Stockholm och Lund, Karolinska Institutet, Sveriges Lantbruksuniversitet samt Vetenskapsrådet.

I Sverige bedrivs forskning med djurförsök. Djurförsök får bara användas om man inte kan få fram relevanta forskningsresultat med andra metoder. Samtidigt måste nya läkemedel enligt lag testas på djur innan de prövas på människor.

Djurförsök.info sätter forskningen i sitt sammanhang och beskriver vilka lagar som finns för att djur inte ska utsättas för onödigt lidande.

Syftet är att:
Ge relevant och saklig information om forskning med djur
Berätta om när djurförsök behövs
Lyfta de etiska frågorna   
Berätta om arbetet med att utveckla alternativa metoder   
Visa hur forskare arbetar för att djuren ska må bra  
Stimulera till diskussion

Läs mer om oss.

Djurförsök.info är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och åtta svenska universitet
Ansvarig utgivare: Mats Ulfendahl, huvudsekreterare ämnesrådet för medicin och hälsa, Vetenskapsrådet
Kontakt: Skicka e-post till redaktionen