Iinformation om djurförsök i forskningen från svenska universitet och Vetenskapsrådet.
Med syfte att sprida kunskap om djurförsök i Sverige.

Alternativa metoder

Det som ofta kallas alternativa metoder är i dagsläget mycket sällan alternativ i den mening att de helt kan ersätta djurförsök.
Ordbokens definition av alternativ är "en av flera möjligheter": att man kan välja mellan två eller fler alternativ. När det gäller djurförsök förekommer inte något sådant val. Om en djurfri metod utvecklas som kan ge likvärdiga resultat som ett djurförsök så måste den djurfria metoden användas.

Nya metoder och ny teknik kan leda till sätt att ersätta djur i försök, men de flesta nya metoderna är snarare komplement än ersättande alternativ (replacement) till djurförsök.

De största framstegen inom utveckling av alternativa metoder har hittills inneburit modeller som minskar antalet djur som används i en studie (reduction) eller modeller som förbättras så att djuren som används utsätts för mindre stress och annan påverkan (refinement).

Läs mer om den etiska principen som genomsyrar dagens forskning med djurförsök, de 3R:en - replacement, reduction och refinement.

Det sker hela tiden en utveckling på området och många typer av djurförsök har fasats ut på senare år, men till vissa försök finns det idag inga alternativ.

Det gäller till exempel vid forskning kring samspelet mellan olika organ i en levande kropp och hur de påverkar varandra i friskt och sjukt tillstånd.  Det samma gäller vid test av substanser som kan bli läkemedel. Riskerna att testa direkt på människor anses vara alldeles för stora, och det är förbjudet både i svensk och internationell lag.

Djurförsök är en etiskt svår fråga, de är dyra och komplicerade att genomföra. Det är några av drivkrafterna för att söka olika alternativ till djurförsök.

Text: Cecilia Johansson

Senast uppdaterad: 2012-04-22

Djurförsök.info är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och åtta svenska universitet
Ansvarig utgivare: Mats Ulfendahl, huvudsekreterare ämnesrådet för medicin och hälsa, Vetenskapsrådet
Kontakt: Skicka e-post till redaktionen