Sidan utskriven från www.djurforsok.info
Mus från djurhuset. Foto: Karin Nordin
Debatt

Lidande för djur eller människor? 

Det är oetiskt att inte göra djurförsök, för utan dem hade vi inga läkemedel. Så resonerar forskaren. Djur kan känna smärta och lidande och det är därför inte rätt att använda dem i försök, menar de som företräder djurens intressen. Forskaren, veterinären och myndigheten — så svarar de på djurrättsorganisationens påståenden. 

Artiklar om regler och etik

Försöksdjur mår bättre i miljöberikade burar

Runt millennieskiftet var det en forskningsboom om välfärden hos försöksdjur. Studierna har gjort att djuren fått det mycket bättre i burarna och det gett har gett mer tillförlitliga resultat. Det pågår fortfarande mycket forskning.

Katt

Aktivister reagerade mot kattförsök

Användningen av katter i djurförsök väcker starka känslor. Det märktes i somras då djurrättsaktivister höll aktioner riktade mot kattförsök vid Lunds universitet. Från universitetets sida gjorde man allt man kunde för att möta kritiken med öppenhet.

Kemikalier testas allt mer utan djurförsök

På Swetox testar man om kemikalier är skadliga för människor eller för miljön. Av tradition görs sådana tester ofta genom djurförsök, men idag går utvecklingen snabbt framåt mot andra sätt. Både på Swetox och i världen forskar man på 3R, det vill säga att man tar fram metoder som ersätter, förbättrar och minskar antalet djurförsök

Läs hela artikeln

Senast uppdaterad:2014-10-14

Djurförsök.info är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och sju svenska universitet
Kontakt: redaktionen@djurforsok.info